Radiooperator
K U R S Y

przygotowujące do egzaminu na

Świadectwo radiooperatorskie


Radiooperatora bliskiego zasięgu (Short Range Certificate)

– dla strefy A1 (30 mil od brzegu)


Zajęcia będą się odbywać w soboty w godz. 11:00 - 15:00
(10 lub więcej spotkań)


Egzamin odbędzie się w siedzibie Delegatury UKE w Szczecinie
w terminie określonym w harmonogramie rocznym.


Z A P R A S Z A M Y !


Centrum Motorowodne "ŚLIZG" w Szczecinie
centrummotorowodne@gmail.com


   Copyright © 2019 - 2023 KM