Aktualności

Przygotowanie zawodników
Szczecińskiego Klubu Motorowodnego
i Narciarstwa Wodnego "ŚLIZG" do

Międzynarodowych Motorowodnych Mistrzostw Polski, Europy i Świata

w klasie GT- 30 oraz w klasie P-750.

Zadanie publiczne finansowane
ze środków zleceniodawcy

Gmina Miasto Szczecin

Sternik Motorowodny -
najbliższy kurs

14-10-2023: godz. 9:00 - 13:00 i 14:00 - 17:00

15-10-2023: godz. 9:00 - 13:00 i 13:00 - 18:00 - pływanie

Egzamin: 20-10-2023 godz. 17:00

Zapraszamy!

Rejestracja łodzi -
jachtów motorowych i żaglowych
według nowej ustawy

Pośrednictwo - tel: 728 919 188
lub osobiście

CENTRUM MOTOROWODNE ŚLIZG
UL. Bulwar Gdański 12
70 - 601 SZCZECIN

Zapraszamy!


Nowa usługa - Śruby napędowe:

naprawa - wyważanie - dostawa

Zapraszamy!Radiooperator
K U R S Y

przygotowujące do egzaminu na

Świadectwo radiooperatorskie


Radiooperatora bliskiego zasięgu (Short Range Certificate)

– dla strefy A1 (30 mil od brzegu)


Zajęcia będą się odbywać w soboty w godz. 11:00 - 15:00
(10 lub więcej spotkań)


Egzamin odbędzie się w siedzibie Delegatury UKE w Szczecinie
w terminie określonym w harmonogramie rocznym.


Z A P R A S Z A M Y !


Centrum Motorowodne "ŚLIZG" w Szczecinie
centrummotorowodne@gmail.com


   Copyright © 2019 - 2023 KM