Aktualności

Przygotowanie zawodników
Szczecińskiego Klubu Motorowodnego
i Narciarstwa Wodnego "ŚLIZG" do

Międzynarodowych Motorowodnych Mistrzostw Polski, Europy i Świata

w klasie GT- 30 oraz w klasie P-750.

Zadanie publiczne finansowane
ze środków zleceniodawcy

Gmina Miasto Szczecin

Sternik Motorowodny -
najbliższy kurs

14-10-2023: godz. 9:00 - 13:00 i 14:00 - 17:00

15-10-2023: godz. 9:00 - 13:00 i 13:00 - 18:00 - pływanie

Egzamin: 20-10-2023 godz. 17:00

Zapraszamy!

Rejestracja łodzi -
jachtów motorowych i żaglowych
według nowej ustawy

Pośrednictwo - tel: 728 919 188
lub osobiście

CENTRUM MOTOROWODNE ŚLIZG
UL. Bulwar Gdański 12
70 - 601 SZCZECIN

Zapraszamy!


Nowa usługa - Śruby napędowe:

naprawa - wyważanie - dostawa

Zapraszamy!Sternik motorowodny


Szczeciński Klub Motorowodny i Narciarstwa Motorowodnego "ŚLIZG", działający przy Centrum Motorowodnym, organizuje kursy umożliwiające zdobycie umiejętności i uprawnień sternika motorowodnego. Posiada także upoważnienia, nadane przez Ministra Sportu i Turystyki, do przeprowadzania egzaminów potwierdzających wiedzę i umiejętności kandydata, i uzyskanie przez niego patentu sternika motorowodnego.

Aby uczestniczyć w szkoleniu organizowanym przez SKMiNW "ŚLIZG" i przystąpić do egzaminu, kandydat musi spełniać następujące wymagania:

  • ukończenie 14 lat,
  • zgłoszenie na kurs, w siedzibie Centrum Motorowodnego (70-601 Szczecin, ul. Bulwar Gdański 12), od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 - 16:00, lub pocztą elektroniczną na adres: slizg@szczecin.home.pl,
  • dokonanie opłaty za kurs najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu w siedzibie centrum,
  • dokonanie opłaty za egzamin conajmniej na 1 dzień przed rozpoczęciem egzaminu.

Salka wykładowaZajęcia praktyczne na wodzie

    Motorówka ślizgowa    Katamaran wypornościowy

Ceny kursów i egzaminu


Lp
 
Wariant kursu Rabat % Cena zł
1.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne - 1 osoba

- 500,00
2.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne
Pakiet rodzinny - 2 osoby

10 900,00
3.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne
Pakiet rodzinny - 3 osoby

10 1 350,00
4.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne
Grupa 5-osobowa

10 2 250,00
5.
Dodatkowe zajęcia praktyczne - 1 godz.


- 185,00
6.
Opłata egzaminacyjna

- 250,00Informacje dodatkowe:

  • opłata obejmuje koszty zajęć wykładowych oraz zajęć praktycznych w wymiarze 1 godz. lekcyjnej,
  • istnieje możliwość zdawania egzaminu bez uczestnictwa w szkoleniu,
  • istnieje możliwość wykupienia dodatkowych zajęć praktycznych w cenie 185,00 zł/godz.,
  • spotkanie organizacyjne oraz zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w siedzibie centrum,
  • wystawiamy rachunki.Centrum Motorowodne "ŚLIZG" w Szczecinie
centrummotorowodne@gmail.com


   Copyright © 2019 - 2023 KM