Stermotorzysta


Centrum Motorowodne prowadzi zajęcia teoretyczne (wykłady) i praktyczne na wodzie i przygotowuje kandydatów do egzaminu państwowego.

Więcej informacji na temat przystąpienia do egzaminu udziela biuro Urzędu Żeglugi Śródlądowej,
tel: 91 434 0279 lub e-mail: sekretariat@szczecin.uzs.gov.pl.Terminy wykładów przed egzaminem


Lp Rodzaj kursu Data kursu Godzina
1.
Ceny kursów i egzaminu

Lp Wariant kursu Rabat % Cena zł
(netto)
Wartość zł
(brutto)
1.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne - 1 osoba

- 1 150,00 1 414,50
2.
Opłata egzaminacyjna

- UŻŚ UŻŚ

    Uwagi:
  • UŻŚ - opłatę egzaminacyjną określa i egzamin przeprowadza Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

  • Zajęcia teoretyczne i praktyczne będą się odbywać w siedzibie Centrum Motorowodnego
    w Szczecinie, Bulwar Gdański 12.

Centrum Motorowodne "ŚLIZG" w Szczecinie
centrummotorowodne@gmail.com


   Copyright © 2019 - 2023 KM