Stermotorzysta


Centrum Motorowodne prowadzi zajęcia teoretyczne (wykłady) i praktyczne na wodzie i przygotowuje kandydatów do egzaminu państwowego.

Egzamin państwowy przeprowadza Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, pl. Batorego 4.

Egzaminy będą przeprowadzone w następujących terminach:

  • egzamin teoretyczny: 21 kwietnia 2021 r., godz. 9:00
  • egzamin praktyczny:  22 kwietnia 2021 r., godz. 9:00

Termin składania wniosków o dopuszczenie do egzaminu: do 7 kwietnia 2021 r., (limit 12 uczestników).

Więcej informacji na temat przystąpienia do egzaminu udziela biuro Urzędu Żeglugi Śródlądowej,
tel: 91 434 0279 lub e-mail: sekretariat@szczecin.uzs.gov.pl.Terminy wykładów przed egzaminem


Lp Rodzaj kursu Data kursu Godzina
1.
Ceny kursów i egzaminu

Lp Wariant kursu Rabat % Cena zł
(netto)
Wartość zł
(brutto)
1.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne - 1 osoba

- 1 150,00 1 414,50
2.
Opłata egzaminacyjna

- UŻŚ UŻŚ

    Uwagi:
  • UŻŚ - opłatę egzaminacyjną określa i egzamin przeprowadza Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

  • Zajęcia teoretyczne i praktyczne będą się odbywać w siedzibie Centrum Motorowodnego
    w Szczecinie, Bulwar Gdański 12.

Centrum Motorowodne "ŚLIZG" w Szczecinie
centrummotorowodne@gmail.com


   Copyright © 2019 - 2022 KM