Kliknij tutaj...Stermotorzysta


Szczeciński Klub Motorowodny i Narciarstwa Motorowodnego "ŚLIZG", działający przy Centrum Motorowodnym, organizuje kursy umożliwiające zdobycie umiejętności i uprawnień stermotorzysty. Posiada także upoważnienia, nadane przez Ministra Sportu i Turystyki, do przeprowadzania egzaminów potwierdzających wiedzę i umiejętności kandydata, i uzyskanie przez niego patentu stermotorzysty.

Aby uczestniczyć w szkoleniu organizowanym przez SKMiNW "ŚLIZG" i przystąpić do egzaminu, kandydat musi spełniać następujące wymagania:

 • ukończenie 18 lat,
 • zgłoszenie na kurs, w siedzibie Centrum Motorowodnego (70-601 Szczecin, ul. Bulwar Gdański 12), od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 - 16:00, lub pocztą elektroniczną na adres: slizg@szczecin.home.pl,
 • dokonanie opłaty za kurs najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu w siedzibie centrum.
Terminy kursów i egzaminów


Lp Rodzaj kursu Data kursu Czas trwania Numer
egzaminu
Data i godz. egzaminu
1.

STERMOTORZYSTA
(zawodowy)
- wykłady              


  - zajęcia praktyczne   
na wodzie    23-03-2019
24-03-2019
30-03-2019
31-03-2019

06-04-2019
07-04-2019  9:00 - 14:30
  9:00 - 14:30
  9:00 - 14:30
  9:00 - 14:30

10:00 - 14:30
10:00 - 14:30

SMZ/1/2019

10-04-2019
ŚRODA
11-04-2019
CZWARTEK
godz. 9:00Ceny kursów i egzaminu

Lp Wariant kursu Rabat % Cena zł
(netto)
VAT % Wartość zł
(brutto)
1.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne - 1 osoba

- 1 150,00 23 1 414,50
2.
Opłata egzaminacyjna

- UŻŚ - UŻŚ

UŻŚ - opłatę egzaminacyjną określa i egzamin przeprowadza Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
Informacje dodatkowe:

 • opłata obejmuje koszty zajęć wykładowych oraz zajęć praktycznych,
 • spotkanie organizacyjne oraz zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w siedzibie centrum,
 • wystawiamy rachunki,
 • po zakończonym szkoleniu, aby uzyskać patent stermotorzysty, kandydat musi zdać egzamin,
  który przeprowadza Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie (Plac Batorego 4).
  Także UŻŚ określa wyskość opłaty egzaminacyjnej.Centrum Motorowodne "ŚLIZG" w Szczecinie
centrummotorowodne@gmail.com


   Copyright © 2019 KM