Szkolenia i egzaminy

na sternika motorowodnego

w roku 2020 - rozpoczęte!

Zapraszamy!



Stermotorzysta


Centrum Motorowodne prowadzi zajęcia teoretyczne (wykłady) i praktyczne na wodzie i przygotowuje kandydatów do egzaminu państwowego.

Egzamin państwowy przeprowadza Terenowa Komisja Egzaminacyjna Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, w siedzibie przy pl. Batorego 4.

Egzaminy przeprowadzane są dwukrotnie w ciągu roku:

  • sesja wiosenna: 15 - 16 kwietnia 2020 r., godz. 9:00
  • sesja jesienna: 14 - 15 października 2020 r., godz. 9:00

Więcej informacji na temat przystąpienia do egzaminu udziela biuro Urzędu Żeglugi Śródlądowej,
tel: 91 434 0279 lub e-mail: sekretariat@szczecin.uzs.gov.pl.



Terminy wykładów przed egzaminem wiosennym


Lp Rodzaj kursu Data kursu Godzina
1. STERNIK MOTOROWODNY

18-09-2020
19-09-2020
20-09-2020



16:30 - 20:30
  9:00 - 14:30
  9:00 - 14:30





Ceny kursów i egzaminu

Lp Wariant kursu Rabat % Cena zł
(netto)
Wartość zł
(brutto)
1.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne - 1 osoba

- 1 150,00 1 414,50
2.
Opłata egzaminacyjna

- UŻŚ UŻŚ

UŻŚ - opłatę egzaminacyjną określa i egzamin przeprowadza Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie




Centrum Motorowodne "ŚLIZG" w Szczecinie
centrummotorowodne@gmail.com


   Copyright © 2019 - 2020 KM