Slider

stanisław kołpaczyński

Urodzony 27 lipca 1946 roku w Kałkach (Mazowsze) – zamieszkały w Szczecinie od 1961 roku. Od 1965 roku zatrudniony w Politechnice Szczecińskiej – Instytut
Chemii Nieorganicznej jako pracownik naukowo- techniczny. 2011 roku przeszedł na emeryturę. W obecnej chwili pracuje jako wykładowca w Zachodniopomorskim
Uniwersytecie Technologicznym na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu w Zakładzie Projektowania i budowy jachtów i statków. Staż motorowodny. Posiada stopień
jachtowego oraz motorowodnego sternika morskiego- instruktora motorowodnego – uprawnienia zawodowe: ster motorzysta i radiooperator SRC. W 1970 roku wstępuje do
Ligi Obrony Kraju w Szczecinie- Szczecińskiego Klubu Motorowodnego. Podstawowe działania to wykładowca i instruktor motorowodny.

Szkolenia dla Wojska Polskiego kutrzystów oraz rekrutacyjne. Późniejszy V-CE Komandor i Komandor Klubu LOK. W 1994 roku wychodzi z LOK-u , organizuje własną
przystań i zakłada Szczeciński Klub Motorowodny i Narciarstwa Wodnego ,, ŚLIZG” przy ul. Bulwar Gdański 12 w Szczecinie. Wychowankowie Klubu to 21 zawodników –
Motorowodni Mistrzowie Świata, Europy i Polski w różnych klasach łodzi. W obecnej chwili Klub szkoli i egzaminuje na stopnie: sternika motorowodnego
motorowodnego sternika morskiego-mechanika motorowodnego-Licencję Holowania Narciarza Wodnego lub innych obiektów pływających oraz zawodowe ster motorzystów-
starszych marynarzy-radiooperatora SRC. Organizator Motorowodnych Mistrzostw Świata: Europy i Polski.

2003 – Motorowodne Mistrzostwa Polski Jezioro Dąbie w Szczecinie.

2004 – Motorowodne Mistrzostwa Europy w klasie JT- 250 oraz Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Wały Chrobrego w Szczecinie.

2005 – Motorowodne Mistrzostwa Europy Formuła 125 oraz Eliminacje Międzynarodowych Mistrzostw Polski Wały Chrobrego w Szczecinie.

2006 – Eliminacja Mistrzostw Europy w klasie F- 125 oraz Motorowodne Mistrzostwa Polski Myślibórz.

2007 – Motorowodne Mistrzostwa Europy w klasie F – 125 oraz Motorowodne Mistrzostwa Polski Myślibórz.

2008 – Motorowodne Mistrzostwa Świata w klasie JT – 250 oraz Motorowodne Mistrzostwa Polski Myślibórz.

2009 – Motorowodne Mistrzostwa Świata Formuła 500 oraz Motorowodne Mistrzostwa Polski Myślibórz.

2010 – Motorowodne Mistrzostwa Świata w klasie T – 400 oraz Motorowodne Mistrzostwa Polski Wały Chrobrego Szczecin.

2010 – Motorowodne Mistrzostwa Europy OSY – 400 oraz Motorowodne Mistrzostwa Polski Myślibórz.

2011 – Motorowodne Mistrzostwa Świata O – 350, Motorowodne Mistrzostwa Europy Formuła 125 Motorowodne Mistrzostwa Polski Myślibórz.

W 2009 – Myślibórz organizator Motorowodnego Polsko- Niemieckiego obozu FF – 02 – 08 sierpnia.

Formuła Future ( Formuła Przyszłości) adresowana jest do dzieci i młodzieży stawiających pierwsze kroki w sporcie motorowodnym. W uproszczeniu można powiedzieć,
że są to zawody na pontonach ze sztywnym dnem na trasie slalomowej. Formuła dzieli się na klasy wiekowe. Najmłodsi pływają na rumplu z asystą osoby dorosłej, a
nieco starsi samodzielnie sterują kierownicą. Jest to więc dyscyplina wyjątkowo bezpieczna. Organizowane są w niej mistrzostwa Europy i mistrzostwa Świata, choć
mistrzostw Polski jeszcze nie było. Formuła Future powoli dociera jednak do naszego kraju z Niemiec, gdzie jest szalenie popularna. Właśnie w maju 2009
Szczecinie odbyło się spotkanie w tej sprawie, w którym uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz Polskiego Związku Motorowodnego ( prezes Jerzy Czeszko,
wiceprezes Jerzy Guzik, sekretarz generalny Paweł Szabelewski) oraz niemieckiego związku Deutscher MotorYachtVerband e.V.(prezydent Winfried Rocker, pierwszy
wiceprezydent Hans- Dieter Sudmann, wiceprezydent Dieter Komm).Koordynatorem przedsięwzięcia było Ognisko TKKF ,, ŚLIZG” Szczecin z jego komandorem Stanisławem

Kołpaczyńskim na czele. Motorowodni działacze po obradach w Szczecinie udali się do ośrodka ,,Szkuner”w Myśliborzu. Ustalono, że w dniach 2-8 sierpnia 2009 r.
odbędzie się młodzieżowy obóz w klasie Formuła Future, organizowany przez polski i niemiecki związek w ramach działalności Polsko- Niemieckiej Współpracy
Młodzieży. Zorganizowanie tej imprezy było możliwe po skoordynowaniu działań i woli PZMW i NW w Warszawie, Niemieckiego Związku Motorowodnego, Samorządu Miasta
Szczecina i Myśliborza, klubu ZPOW Szkuner w Myśliborzu, klubu Ślizg ze Szczecina oraz jego działaczy i członków społecznych, Centrum Motorowodnego ze
Szczecina. W imprezie uczestniczyła 70- osobowa grupa dzieci i młodzieży po 35 osób z Polski i Niemiec oraz 10 trenerów i wychowawców. Głównym celem obozu było
pokazanie młodym zawodnikom i działaczom sportu na czym polega nie znana w Polsce konkurencja młodzieżowa Formuła Przyszłości. Polska młodzież miała możliwość
testowania przez cały tydzień niemieckie łodzie typu RIBY, natomiast niemiecka młodzież testowała polskie łodzie do klasy młodzieżowej JT-250. Należy także
uznać za udane wyjazdy turystyczne do Szczecina oraz zajęcia integracyjne i kulturalne na miejscu obozu. Specjalistyczny sprzęt (RIBY) przywiozła ze sobą strona
niemiecka.

ODZNACZENIA I WYRÓŻNIENIA

2007 – Brązowa Odznaka ,,Za zasługi dla sportu” Minister Sportu.

2007 – Wielka Komandoria – Minister Sportu.

2010 – Zasłużony dla Ziemi Myśliborskiej- Rada Miasta w Myśliborzu.

Medal 50-lecia – ,,Zasłużony Działacz Ligi Obrony Kraju”.

Medal 50-lecia – ,,Za zasługi Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej”.

Złota Odznaka Honorowa – Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego.

Złota Odznaka Honorowa – Warszawski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego.

Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej- Polski Związek Łowiecki.

2017 – Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego – ,,Za całokształt działalności zawodowej, społecznej i publicznej, względnie realizacją swoich zadań na
rzecz Województwa Zachodniopomorskiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju Pomorza Zachodniego.

kontakt